Visai šeimai

NAMAI KALĖDOMS: gerumu persmelkta istorija visai šeimai

Mohandas Gandhi  yra pasakęs: „Apie tautos didybę ir jos moralinį progresą galime spręsti iš to, kaip ji elgiasi su gyvūnais.“ Dar visai neseniai spauda mirgėjo žinutėmis apie nualintus veisimui laikomus šunis, gyvūnų prieglaudoms išsilaikyti nuolat reikia ieškoti paramos. Yra daugybė…