KNYGSTARTERIS - padėkite knygoms išvysti pasaulį!

KNYGOS.lt pristato kūrybiškumą ir knygų įvairovę skatinantį projektą. Dažnai leidėjai atsisako leisti originalias knygas, bijodami, kad jos neatkreips didelės skaitytojų auditorijos dėmesio. Dėl to nukenčia tiek rašytojai, kurių vertingi kūriniai nepasirodo knygų lentynose, tiek skaitytojai, ieškantys įdomesnių projektų. KNYGOS.lt siūlo išeitį – riboto tiražo knygų projektus.


Kaip tai veikia? KNYGOS.lt sudaro galimybę autoriams užsitikrinti reikiamą pirkėjų skaičių. Jei pakankamai žmonių rezervuos knygą, ji bus išleista ir išsiųsta pirkėjams. Jei nebus rezervuotas reikiamas knygų kiekis, žmonių, pirkusių knygą pinigai grįš į jų sąskaitas KNYGOS.lt profilyje. Prie knygos galite matyti informaciją, kiek knygų (procentais) iki reikiamos skaičiau buvo nupirkta. Ši akcija vyks mėnesį laiko. Jei bus nupirktas reikiamas knygų skaičius, knyga per du mėnesius bus atspausdinta ir išsiųsta pirkėjams.

Knygstarteris