Tėvynė – tai kalba. Lietuvių kalbos vadovėlis X klasei. Pirmoji knyga
Tėvynė – tai kalba. Lietuvių kalbos vadovėlis X klasei. Pirmoji knyga
 • Išparduota.
Vadovėlis skiriamas X klasės mokiniams ir tęsia IX klasės vadovėlio „Tėvynė – tai kalba“ kursą. Juo siekiama sudaryti sąlygas įvairių gebėjimų mokiniams įgyti gebėjimų ir pasiekimų, kuriuos apibrėžia Bendrosios programos (2008). Vadovėlyje taikomi sistemiškumo ir integralumo principai. Rengiant jį buvo orientuojamasi ir į kitų mokomųjų dalykų (literatūros, istorijos) programas. Taip mokiniui sudarytos sąlygos suvokti mokymąsi kaip sistemą, atrasti sąsajas tarp atskirų mokomų…

Tėvynė – tai kalba. Lietuvių kalbos vadovėlis X klasei. Pirmoji knyga Minkšti viršeliai - 2012

Atsiliepimai

Aprašymas

Vadovėlis skiriamas X klasės mokiniams ir tęsia IX klasės vadovėlio „Tėvynė – tai kalba“ kursą. Juo siekiama sudaryti sąlygas įvairių gebėjimų mokiniams įgyti gebėjimų ir pasiekimų, kuriuos apibrėžia Bendrosios programos (2008).

Vadovėlyje taikomi sistemiškumo ir integralumo principai. Rengiant jį buvo orientuojamasi ir į kitų mokomųjų dalykų (literatūros, istorijos) programas. Taip mokiniui sudarytos sąlygos suvokti mokymąsi kaip sistemą, atrasti sąsajas tarp atskirų mokomųjų dalykų.

Šiuo vadovėliu siekiama stiprinti kalbos pamokų komunikacinį kryptingumą, skatinti produktyvią mokinių kalbinę veiklą, tobulinti ir plėtoti jų gebėjimą pasakyti savo požiūrį apie abstrakčius dalykus, vertinti, argumentuojant remtis įvairiais šaltiniais; efektyviai klausytis, klausti, atsakyti, kelti problemas, svarstyti dalyvaujant įvairaus pobūdžio pokalbiuose; tikslingai taikyti tinkamas kalbėjimo strategijas; remiantis savo kalbėjimo stebėjimu aiškintis ir numatyti kalbėjimo gebėjimų tobulinimo sritis, kelti sau uždavinius ir numatyti įgyvendinimo planus; toliau supažindinti mokinius su kalbotyros pradmenimis, seniausiais lietuvių kalbos rašytiniais šaltiniais, jų kultūriniu kontekstu; kalbos pažinimą nuolat sieti su jos vartojimo praktika; ugdyti mokinių poreikį rūpintis savo kalba, jos kultūra, išmokyti naudotis žodynais, žinynais, kalbos patarimų leidiniais; sudaryti tvirtus taisyklingos tarties ir kirčiavimo, rašybos ir skyrybos, žodžių, jų formų ir konstrukcijų vartojimo įgūdžius.

Vadovėlis „Tėvynė – tai kalba“ X klasei nuo dabar mokyklose naudojamų X klasės vadovėlių skiriasi integracinėmis nuostatomis ir problemiškesniu medžiagos pateikimu. Pratimų ir užduočių sistema pagrįsta motyvacijos, nuostatų, taikymo, analizės, sintezės ir įvertinimo principais.

Daugiau laiko skiriama sintezės ir įvertinimo užduotims. Numatytos užduotys ugdo komunikavimo ir kultūrinę kompetencijas, įtvirtina kalbos pažinimo ir vartojimo, sakinio ir teksto, užduočių žodžiu ir rašto darbų sąsajas, siekia kryptingo adresato ir adresanto bendradarbiavimo motyvuotai renkantis kalbinės raiškos priemones.

Leidinys teikia galimybių mokyti kalbos remiantis tautos literatūros ir kultūros paveldu derinant tradicinius ir inovatyvius mokymo metodus, ugdant mokinio savivoką.

Vadovėlio komplektą sudaro: vadovėlis (pirmoji, antroji, trečioji knyga); pratybų sąsiuviniai (1-asis, 2-asis sąsiuvinis); kurso konspektas.

Išparduota.

Turi egzempliorių? Parduok!

Atsiliepimai

 • Atsiliepimų nėra
0 pirkėjai įvertino šią prekę.
 • 5
 • 0%
 • 4
 • 0%
 • 3
 • 0%
 • 2
 • 0%
 • 1
 • 0%