Lietuvių kalba. Vadovėlis 8 klasei. Antroji knyga (serija „Šok“)
Lietuvių kalba. Vadovėlis 8 klasei. Antroji knyga (serija „Šok“)
  • Išparduota
„Lietuvių kalbos“ vadovėlis VIII klasei. Vadovėlio komplektą sudaro: Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga, Pratybų sąsiuvinis, Mokytojo knyga. Šis serijos „Šok“ VIII klasės lietuvių kalbos vadovėlis yra VII klasės vadovėlio tęsinys. „Vadovėliu stengėmės padėti įvairių gabumų mokiniams įgyti reikiamų žinių ir gebėjimų ir pasiekti to, kas numatyta naujosiose Bendrosiose programose. Lietuvių kalbos programoje iškelti dalyko prioritetai – kalbėjimas, klausymas, skaitymas, rašymas – kaip būtini mokslei…
0

Lietuvių kalba. Vadovėlis 8 klasei. Antroji knyga (serija „Šok“) | knygos.lt

Atsiliepimai

Aprašymas

„Lietuvių kalbos“ vadovėlis VIII klasei. Vadovėlio komplektą sudaro: Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga, Pratybų sąsiuvinis, Mokytojo knyga.

Šis serijos „Šok“ VIII klasės lietuvių kalbos vadovėlis yra VII klasės vadovėlio tęsinys. „Vadovėliu stengėmės padėti įvairių gabumų mokiniams įgyti reikiamų žinių ir gebėjimų ir pasiekti to, kas numatyta naujosiose Bendrosiose programose.

Lietuvių kalbos programoje iškelti dalyko prioritetai – kalbėjimas, klausymas, skaitymas, rašymas – kaip būtini moksleivių gebėjimų siekiai – vadovėlyje buvo tikslingai metodiškai grindžiami. Kiekvienam mokiniui sudarėme sąlygas atsiskleisti, parodyti savo individualybę, kad jis pats galėtų drąsiai jaustis konkrečiame socialiniame kontekste, realiame gyvenime, susikurtų save kaip asmenybę“, – teigia autorės.

Kad mokiniams būtų aišku, kaip vyksta mokymosi procesas, kad jie galėtų atrasti savo mėgstamus mokymosi būdus ar strategijas, išsiaiškintų pakankamus ir tobulintinus gebėjimus, kitaip sakant, išmoktų mokytis, serijos „Šok“ vadovėliuose pateikiami Mokymosi žingsniai. Tai sudėtingesnių užduočių atlikimo eigos (pavyzdžiui, kaip parengti pristatymą) ar darbo būdų (pavyzdžiui, kaip dirbti poromis ar grupėmis) išsamios instrukcijos. Šios instrukcijos ne tik moko mokytis, bet ir atveria dalykų integraciją (tarkim, rašydami geografijos rašinį, mokiniai remiasi tuo, ko išmoko per lietuvių kalbos ir literatūros pamokas).

Mokymosi žingsniai skatina mokinių motyvaciją, savarankiškumą ir atsakomybę už savo mokymąsi. Atkreipiamas dėmesys, kaip svarbu remtis žemesnėse klasėse, kitų dalykų pamokose įgytomis žiniomis bei gebėjimais. Ir ne tik pamokose, bet ir gyvenime. VIII klasės lietuvių kalbos ir literatūros vadovėlius sieja kalbos ugdymo integracija: lietuvių kalbos vadovėlyje plačiai pateikiamos temos siauriau pristatomos ir literatūros vadovėlyje.

Lietuvių kalbos vadovėlyje siekiama ir vertikalios integracijos. Kad vadovėlio turinys laiduotų mokymo ir mokymosi tęstinumą, VII klasėje išmoktais dalykais remiamasi VIII klasėje.

Vadovėlį sudaro įvadas „Apie vadovėlį“, integracinis projektas Gimtinė pro rasos lašą ir šeši kalbos pažinimo skyriai. Kalbos vartojimo dalykai, kaip ir V–VI klasės koncentre, integruojami į kalbos pažinimo skyrius „Sakome, rašome, klausome“. Kiekvienas skyrius baigiamas apibendrinimu „Kuriame ir apibendriname“. Jame – apibendrinančios schemos, lentelės ir užduotys įgytiems gebėjimams įtvirtinti.

Skyriaus gale pateikiami „Mokymosi žingsniai“, į juos nukreipia kitaip pažymėtos vadovėlio užduotys. Vadovėlio temos išdėstytos atlankomis. Tai leidžia proporcingai paskirstyti medžiagą kiekvienai pamokai, mokiniams padeda greičiau suprasti informaciją, mokytojams – racionaliai paskirstyti pamokos laiką. Mokytojo knygos struktūra skiriasi nuo VII klasės mokytojo knygos tuo, kad nebeliko vadovėlio atlankų.

Visa kita medžiaga pateikiama remiantis tais pačiais principais. Mokytojas gali rinktis pateikiamą pamokos veiklos planą, kai kurias jo dalis arba dirbti savo paties nuožiūra ir nuojauta. Tų pačių nuostatų laikomasi ir sudarant metinį pamokų planą. Jis yra bendras lietuvių kalbai ir literatūrai, skirtas 34 mokslo metų savaitėms – po 5 kalbos pamokas kiekvieną savaitę, iš viso 170 pamokų. Numatytas rezervinis laikas – 12 pamokų – gali būti skiriamas įvairiems projektams įgyvendinti, kontroliniams darbams ir pan.

Vertinimo skiltyje pateikiama, kokius vertinimo darbus gali skirti mokytojas. Bet kontrolinius darbus, komentuojamąsias ir apibendrinamąsias užduotis galima planuoti savaip, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus ir pa(si)rengimą. Mokinių įgytų gebėjimų vertinimo ir įsivertinimo formas, kontrolinių darbų laiką ir kiekį mokytojas numato pats. Pratybų sąsiuvinyje dedama daug užduočių, padedančių įtvirtinti pamokos medžiagą.

Išparduota

Turi egzempliorių? Parduok!


„Lietuvių kalbos“ vadovėlis VIII klasei. Vadovėlio komplektą sudaro: Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga, Pratybų sąsiuvinis, Mokytojo knyga.

Šis serijos „Šok“ VIII klasės lietuvių kalbos vadovėlis yra VII klasės vadovėlio tęsinys. „Vadovėliu stengėmės padėti įvairių gabumų mokiniams įgyti reikiamų žinių ir gebėjimų ir pasiekti to, kas numatyta naujosiose Bendrosiose programose.

Lietuvių kalbos programoje iškelti dalyko prioritetai – kalbėjimas, klausymas, skaitymas, rašymas – kaip būtini moksleivių gebėjimų siekiai – vadovėlyje buvo tikslingai metodiškai grindžiami. Kiekvienam mokiniui sudarėme sąlygas atsiskleisti, parodyti savo individualybę, kad jis pats galėtų drąsiai jaustis konkrečiame socialiniame kontekste, realiame gyvenime, susikurtų save kaip asmenybę“, – teigia autorės.

Kad mokiniams būtų aišku, kaip vyksta mokymosi procesas, kad jie galėtų atrasti savo mėgstamus mokymosi būdus ar strategijas, išsiaiškintų pakankamus ir tobulintinus gebėjimus, kitaip sakant, išmoktų mokytis, serijos „Šok“ vadovėliuose pateikiami Mokymosi žingsniai. Tai sudėtingesnių užduočių atlikimo eigos (pavyzdžiui, kaip parengti pristatymą) ar darbo būdų (pavyzdžiui, kaip dirbti poromis ar grupėmis) išsamios instrukcijos. Šios instrukcijos ne tik moko mokytis, bet ir atveria dalykų integraciją (tarkim, rašydami geografijos rašinį, mokiniai remiasi tuo, ko išmoko per lietuvių kalbos ir literatūros pamokas).

Mokymosi žingsniai skatina mokinių motyvaciją, savarankiškumą ir atsakomybę už savo mokymąsi. Atkreipiamas dėmesys, kaip svarbu remtis žemesnėse klasėse, kitų dalykų pamokose įgytomis žiniomis bei gebėjimais. Ir ne tik pamokose, bet ir gyvenime. VIII klasės lietuvių kalbos ir literatūros vadovėlius sieja kalbos ugdymo integracija: lietuvių kalbos vadovėlyje plačiai pateikiamos temos siauriau pristatomos ir literatūros vadovėlyje.

Lietuvių kalbos vadovėlyje siekiama ir vertikalios integracijos. Kad vadovėlio turinys laiduotų mokymo ir mokymosi tęstinumą, VII klasėje išmoktais dalykais remiamasi VIII klasėje.

Vadovėlį sudaro įvadas „Apie vadovėlį“, integracinis projektas Gimtinė pro rasos lašą ir šeši kalbos pažinimo skyriai. Kalbos vartojimo dalykai, kaip ir V–VI klasės koncentre, integruojami į kalbos pažinimo skyrius „Sakome, rašome, klausome“. Kiekvienas skyrius baigiamas apibendrinimu „Kuriame ir apibendriname“. Jame – apibendrinančios schemos, lentelės ir užduotys įgytiems gebėjimams įtvirtinti.

Skyriaus gale pateikiami „Mokymosi žingsniai“, į juos nukreipia kitaip pažymėtos vadovėlio užduotys. Vadovėlio temos išdėstytos atlankomis. Tai leidžia proporcingai paskirstyti medžiagą kiekvienai pamokai, mokiniams padeda greičiau suprasti informaciją, mokytojams – racionaliai paskirstyti pamokos laiką. Mokytojo knygos struktūra skiriasi nuo VII klasės mokytojo knygos tuo, kad nebeliko vadovėlio atlankų.

Visa kita medžiaga pateikiama remiantis tais pačiais principais. Mokytojas gali rinktis pateikiamą pamokos veiklos planą, kai kurias jo dalis arba dirbti savo paties nuožiūra ir nuojauta. Tų pačių nuostatų laikomasi ir sudarant metinį pamokų planą. Jis yra bendras lietuvių kalbai ir literatūrai, skirtas 34 mokslo metų savaitėms – po 5 kalbos pamokas kiekvieną savaitę, iš viso 170 pamokų. Numatytas rezervinis laikas – 12 pamokų – gali būti skiriamas įvairiems projektams įgyvendinti, kontroliniams darbams ir pan.

Vertinimo skiltyje pateikiama, kokius vertinimo darbus gali skirti mokytojas. Bet kontrolinius darbus, komentuojamąsias ir apibendrinamąsias užduotis galima planuoti savaip, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus ir pa(si)rengimą. Mokinių įgytų gebėjimų vertinimo ir įsivertinimo formas, kontrolinių darbų laiką ir kiekį mokytojas numato pats. Pratybų sąsiuvinyje dedama daug užduočių, padedančių įtvirtinti pamokos medžiagą.

Atsiliepimai

  • Atsiliepimų nėra
0 pirkėjai įvertino šią prekę.
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%